Tag: phụ kiện giám sát

Jack F (hạn) H-023

Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Xuất xứ China

Jack F-RF H-018

Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Xuất xứ China

Jack 75Ohm H-013

Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Xuất xứ China

Jack RG6 H-016

Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Xuất xứ China

Jack H-004

Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Xuất xứ China

Jack RG6 H-012

Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Xuất xứ China

Jack RG6/RG11 H-009

Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Xuất xứ China

Jack Đầu kim (RG11 /412 / 500 /540) H-002

Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Xuất xứ China

Jack BNC (RG58/RG59/RG6) H-086

Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Xuất xứ China

Đầu nối Jack F5 Indoor (nén dọc)

Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Xuất xứ China